Divendres, 9 de novembre

Auditori

Ponència d'obertura dia 2

Harriet Thomson

University of Manchester

Franja 5

Mínim vital i benestar a la llar: usos d'energia per assegurar un adequat nivell de vida i de salut

Propostes de mínim vital

Iñigo Antepara. Argilan-ESK

 

Proposta de la societat civil

Josep Babot. Aliança contra la Pobresa Energètica

Estimació i anàlisi dels mapes de consums metropolitans

Elena Domene i Marta García. Universitat Autònoma de Barcelona

IMG_6453.jpg

Franja 6

Gènere i pobresa energètica

Perspectiva de gènere en l'accès a l'energia al Comitè EU-Femm

Nicolò Franceschelli. Blomeyer & Sanz

 

Perspectiva de gènere sobre el dret a l'habitatge i la pobresa energètica a Barcelona

Irene González. Enginyeria Sense Fronteres

Gènere i Energia

Gaia d'Elia. Xse

IMG_7016.jpg