Dijous, 8 de novembre

Sala Som Energia

Franja 1

Estratègies per aplicar programes d'eficiència energètica i rehabilitació en llars en situació de vulnerabilitat

Rehabilitació energètica amb criteris passiv house pel parc d'habitatge social

Beatriz San Martín. NASUVINSA Navarra

 

Suport per a rehabilitacions de llars en situació de vulnerabilitat: el cas de les subvencions de rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona

Anna Rigalt. Ajuntament de Barcelona

Altres models financers com a opció per facilitar la rehabilitació energètica en llars vulnerables

Joana Mundó. Ecoserveis

2HO5B0~E.JPG

Franja 2

2WVP19~S.JPG

Franja 3

Impacte mesures de baix cost en habitatges en situació de vulnerabilitat

Mesures de baix cost en llars en situació de vulnerabilitat

Carmen Sánchez Guevara. Universidad Politécnica de Madrid

Programa d'intervencions en llars en situació de vulnerabilitat

Francesc Hernández. Diputació de Barcelona

Projecte Àngels - Badalona Eficient

María Jesús Real. Badalona Serveis Assistencials

Jordi García. Fundació Privada Llegat Roca i Pi

20181108_Sala Som Energia_F3_Mesures de

Franja 4

Els municipis com a catalitzadors de programes d'abordatge de la pobresa energètica

Mapeig i anàlisi del consum energètic residencial: potencialitats i aplicació a la detecció de la pobresa energètica

Josep Vives. Ajuntament de Rubí

Treball en xarxa de la Taula tècnica Comarcal de Gestió Energètica Social del Vallès Occidental Social

Judit Acosta. Consell Comarcal del Vallès Occidental

Corre o Camina contra la pobresa energètica

Javier Rubio. Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Pla d'ocupació per l'apoderament energètic

Vivi Pérez. Ajuntament de Figueres

2N38B2~X.JPG