Dilemes

Ha d'incloure la pobresa energètica l'aigua?
Quin ha de ser el paper del món local?
Identificació i actuació vers la pobresa energètica oculta?

Estadísticament, el consum d'aigua no sempre queda inclòs en els càlculs dels diferents indexos de referència. S'ha d'incloure? Calen protocols específics?.

Els ens locals precisen de dades localm per planificar accions preventives i determinar les línies d'acció. Com s'ha de fer una diagnosi local de pobresa energètica? Quines dades s'han de tenir en compte?.

Qui ha d'actuar amb la població que no s'adreça a Serveis Socials?. Com s'identifiquen i defineixen els programes i polítiques proactives?. Fins a on arriba el paper del Tercer Sector?.

Reconeixement de l'energia com a dret
Paper de l'usuari final: drets i deures
Quin model cal per disminuir la vulnerabilitat?

L'energia com a dret, a discussió.

Les persones usuàrues finals reben serveis finançats amb recursos públics. Quins són els seus drets i els seus deures?.

L'actual model energètic no atén les necessitats de la població vulnerable de forma adequada. Quin és el model energètic necessari? Quins canvis es proposen?.

Paper dels mitjans de comunicació
Incentius per la millora de les llars del sector privat

Els mitjans han jugat un paper clau en la visibilització de la pobresa energètica. Ha estat suficient?.

Com financem la millora energètica de llars vulnerables que viuen al parc privat? Es poden trobar incentius per a propietaris i llogaters?.