Dijous 8 de novembre

AUDITORI

SALA 

SALA 

SALA 

9.30 h OBERTURA. A càrrec de 

11.00 h

Modera: 

Hi intervenen:

REPTE. Consum mínim garantit: quin és i com s'aplica?

11.00 h

TAULA RODONA. Quin és el paper dels mitjans de comunicació en la lluita contra la pobresa energètica?

Modera:

Hi intervenen:

11.00 h

REPTE. Identificació i

definició de llars en situació

de vulnerabilitat i pobresa

energètica.

Modera: Joana Mundó, Associació Ecoserveis

Hi intervenen:

11.00 h

REPTE. Alternatives de finançament dels costos derivats de la pobresa energètica.

Modera: Anna Camp, Diputació de Girona

Hi intervenen:

13.30 h

REPTE. La transformació

de l’habitatge buit cap a

l’habitatge social: una eina

contra la pobresa energètica.

Modera: Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Hi intervenen:

Hyerim Yoon, Universitat de

Barcelona

Lise Desvallés, LATTS, Université Paris-Es

13.30 h

DILEMA. Com es podria

avançar cap al reconeixement

de l’energia com a dret?

Modera: Aniol Esquerra, Associació Ecoserveis

Hi intervenen:

Miguel Ángel Pérez Martín, Observatorio Derecho Humano al Agua

David Bondia, Institut de Drets

Humans de Catalunya

13.30 h

TAULA RODONA. Iniciatives

municipals proactives en

l’atenció contra la pobresa

energètica.

Modera: Txema Castiella,

Ajuntament de Barcelona

Hi intervenen:

13.30 h

DILEMA. Com afrontar la pobresa energètica i actuar més enllà de serveis socials?

Modera: Roger Civit, Taula

d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Hi intervenen:

Núria Casanovas, Fundació Foment Habitatge Social

15.15 PONÈNCIA. Selecting Indicators to Measure Energy Poverty. Jessica Yearwood. Trinomics.

16.00 h

Modera: Cristina Castells,

Ajuntament de Barcelona

Hi intervenen:

REPTE. Quin tipus de mesures d’eficiència energètica o millora de l’edifici són més efectives?

16.00 h

Modera: Jaume Enciso, Ajuntament de Sabadell

Hi intervenen:

REPTE. Mapificació de la pobresa energètica.

Com es fa?

16.00 h

Modera: Jordi Gusi, ECAS

Hi intervenen:

REPTE. Capacitació professional en diversos àmbits

17.15 h

Modera: Josep Escarrà, COAMB

Hi intervenen:

DILEMA. Quin model energètic cal per minimitzar la pobresa energètica?

17.15 h

Modera: Aida Llauradó, Ajuntament de Badalona

Hi intervenen:

DILEMA. Com hauria de ser un bo social per als subministraments?

17.15 h

Modera: Xavier Mauri, Fundació Hàbitat 3

Hi intervenen:

REPTE. Quines eines i mo- dels per fer l’habitatge més accessible energèticament hi ha actualment i quines es podrien promoure a escala local i regional?

REPTE. Consum mínim garantit: quin és i com s'aplica?

17.15 h

REPTE. Com integrem la salut dels col.lectius afectats en la gestió dels programes d’atenció a la pobresa energètica?

Modera: Felisa Pérez, Fundació ABD

Hi intervenen:

Divendres 9 de novembre

AUDITORI

SALA 

SALA 

SALA 

9.45 h PONÈNCIA. La protecció a les persones usuàries d’energia. Rafael Ribó - Síndic de Greuges.

REPTE. Consum mínim garantit: quin és i com s'aplica?

11.15 h

Modera: Montserrat Ribera,

Agència Catalana de Consum

Hi intervenen:

Maria Campuzano, Aliança contra la Pobresa Energètica

REPTE. Llei 24/2015: un bon instrument que cal concretar.

REPTE. Consum mínim garantit: quin és i com s'aplica?

12.30 h

REPTE. Paper del tercer sector, reptes, oportunitats i experiències

Modera: Toni Codina, Taula

d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Hi intervenen:

REPTE. Consum mínim garantit: quin és i com s'aplica?

11.15 h

Modera: Maria Assumpció Vilà, Síndic de Greuges de Barcelona

Hi intervenen:

Ricard Fernández. Ajuntament de Barcelona

REPTE. Paper de diversos serveis municipals en la detecció i gestió de la pobresa energètica.

12.30 h

REPTE. Eines TIC per

lluitar contra la pobresa

energètica.

Modera: Xavier Cipriano, Aliança contra la Pobresa Energètica del Bages

Hi intervenen:

REPTE. Consum mínim garantit: quin és i com s'aplica?

11.15 h

Modera: Anna Martínez, Taula

d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Hi intervenen:

Pilar Rodríguez, Fundació ABD

REPTE. Mesures de detecció i prevenció de la pobresa ener- gètica mitjançant la integra- ció dels serveis sociosanitaris

REPTE. Consum mínim garantit: quin és i com s'aplica?

11.15 h

Modera: Andreu Camprubí, El Risell

Hi intervenen:

Sergio Tirado, RMiT Europe/ACA

Carme Freixa, Ajuntament de Terrassa

REPTE. Diagnosi i interven- ció en vulnerabilitat energè- tica des de l’àmbit local.

12.30 h

TAULA RODONA.

Experiències metropolitanes.

Modera: Héctor Santcovsky, Àrea Metropolitana de Barcelona

Hi intervenen:

Sònia Guerra, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12.30 h

REPTE. Models de finançament dels costos derivats de la pobresa energètica a escala municipal

Modera: Francesc Hernández,

Diputació de Barcelona

Hi intervenen:

Jordi Mas, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

13.45 h CLOENDA